Chci pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují

Chci pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují

Publikováno 2.10.2016

Často naslouchám starším a hendikepovaným lidem a lidem v nepříznivé životní situaci, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Chci pro ně udělat maximum a budu jejich zájmy podporovat.  Chci zajistit, aby síť sociálních služeb byla i nadále spolufinancována z krajského rozpočtu. Výzvou pro následující volební období je pokračování zlidšťování všech druhů pobytových služeb, především pro seniory. Tito lidé si zaslouží vhodné zázemí.

Další aktuality