Podporuji rozvoj mezigeneračního porozumění.

Podporuji rozvoj mezigeneračního porozumění.

Publikováno 1.10.2016

Rodinný život je pro mne důležitý. Chci rozvinout projekty rodinných a senior pasů, Family pointů a volnočasového vyžití dětí. Je také důležité podpořit aktivity vedoucí k přeměně systému péče o ohrožené děti, zejména koncepci náhradního rodičovství a minimalizaci umisťování dětí do ústavní péče.

Další aktuality