CHCETE BÝT INFORMOVÁNI O NOVINKÁCH?


O mně

Na střední Moravě jsem se narodil, prožil zde většinu svého dosavadního života, založil rodinu a vychoval děti. Jsem s tímto krajem celoživotně spjatý a chci mu vracet to, za co mu vděčím. Z pozice 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje proto směřuji svůj elán a energii primárně do rozvoje našeho regionu. Vidět jeho rozvoj, ke kterému svým dílem navíc sám mohu přispívat, mě naplňuje optimismem a sílou do dalších bitev. Bitev o rozpočet, strategii a priority, ale především o zájmy lidí, obyvatel Olomouckého kraje, o vaše zájmy.

O politiku a veřejný život jsem se vždy aktivně zajímal a více než dvacet let jsem postupně sbíral zkušenosti jako zastupitel, radní a místostarosta města Šternberka, zastupitel Olomouckého kraje a poslanec Parlamentu ČR. V současné době vykonávám funkci ekonomického a investičního náměstka Olomouckého kraje. Protože jsem přesvědčen, že každý, kdo jednou vstoupí do politiky, by měl mít za sebou profesní dráhu v „běžném“ povolání a reálném životě, nejvíce si cením zkušeností, které mi poskytly roky, kdy jsem působil jako učitel na základní škole ve Šternberku. Podílet se na výchově a vzdělávání našich dětí, spoluvytvářet jejich budoucnost, je spojeno s velkou pokorou a porozuměním. Právě tyto zkušenosti jsem si přenesl i do služby pro Olomoucký kraj.

Více o mně

Spoustu zásadních otázek naštěstí nemusím řešit úplně sám. Naopak, dnes a denně se obracím na experty, se kterými hledáme recepty na všechny starosti a problémy, které nás v našem regionu trápí. A v neposlední řadě se mohu opřít o svou rodinu, která pro mě znamená nejen neocenitelné zázemí, ale také studnici inspirace pro řešení pracovních výzev. Jsem totiž přesvědčen o tom, že ve veřejném životě bychom měli k problémům druhých přistupovat tak, jak bychom chtěli řešit problémy vlastní a své rodiny, o což se sám osobně vždy snažím.

Také v politice platí to, že čím více úspěchů přichází, o to víc práce máme. A to je dobře. Současná krize vyvolaná pandemií COVID-19 před nás staví mnoho překážek, ale i příležitostí. Odpovědná skladba rozpočtu Olomouckého kraje s důslednou tvorbou rezerv je mou povinností a dílem, které jsem se svými kolegy a koaličními partnery prosadil. Kraj je proto připraven na budoucnost a stávající situace nás z ekonomického hlediska zastihla připravené nejlépe, jak to šlo.

Co mě baví…

Mou velkou vášní je sport a od mládí především volejbal. Mám to štěstí, že mohu jako dlouholetý pedagog a také otec díky svým aktivitám v oblasti sportu aktivně podporovat mládež a motivovat ji k pohybu obecně. Umožňuje mi to i mé působení ve funkcích předsedy Volejbalového klubu Univerzity Palackého Olomouc a člena výkonného výboru Českého volejbalového svazu.

Jako hráč volejbalu jsem si s sebou do života přinesl smysl pro fair play, cílevědomost, silnou vůli vítězit, ale na druhou stranu i odolnost a pokoru vůči prohrám, kterým se čas od času prostě neubráníme a které mají tu sílu – přijdou-li ve správnou chvíli – dělat z nás ještě lepší hráče i lidi. Vedle volejbalu mě však baví i řada dalších sportů, jimž se sám na různé úrovni amatérsky věnuji. Kondici si udržuji také pohybem v přírodě a k mým velkým koníčkům patří rovněž myslivost a střelba, v níž – a to neskromně dodávám – dosahuji velmi dobrých výsledků.

V posledních letech mi dělají ohromnou radost výsledky našeho volejbalového klubu – Univerzity Palackého Olomouc. Děvčata se po 23 letech stala mistryněmi ČR, třikrát ovládla Český pohár, bojovala v evropských pohárech i o nejprestižnější Ligu mistryň. V roli předsedy a manažera klubu mám tu čest spolupracovat s výbornými lidmi a také díky tomu jsou mi velkou inspirací i chvíle, kdy se vše nedaří podle našich představ a přichází na řadu “týmový duch”, aby si poradil s každou výzvou. A na tomto kolektivním pojetí chci stavět i ve své službě veřejnosti a našemu Olomouckému kraji.

S úctou váš
Jiří Zemánek

Profesní životopis


Spojme se


Co je nového?

Jiří Zemánek: Spojujeme síly s odborníky

Jiří Zemánek: Spojujeme síly s odborníky

V červnovém vydání měsíčníku Krajánek odpovídám na otázky týkající se obnovy ekonomiky Olomouckého kraje po epidemii koronaviru. Tým složený z odborníků pomůže s rychlým návratem do normálního stavu Pandemie koronaviru zasáhla všechny sféry...

Kraj zrekonstruuje důležitou silnici v Litovli

Kraj zrekonstruuje důležitou silnici v Litovli

Olomoucký kraj investuje téměř 100 milionů korun do rekonstrukce klíčového průtahu Litovlí. Na návrh 1. náměstka hejtmana Jiřího Zemánka o tom v minulých dnech rozhodla Rada Olomouckého kraje. Stavební práce se dotknou Dukelské ulice v úseku od...

Sociální sítě

Podporuji

Vaše náměty a přání

Priority Olomouckého kraje

Město kde žiji.

Město Šternberk

Strana, za kterou kandiduji.

ČSSD

Moje radost a čest.

VK UP Olomouc ženy

Kontaktujte mě

Mgr. Jiří Zemánek

Kancelář 1. náměstka

Mgr. Jana Nováková
tajemník 1. náměstka
Odbor kancelář hejtmana
tel: 585 508 166
j.novakova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
patro 9.NP, kancelář: 921