Jiří Zemánek: Chceme pokračovat v investicích do rozvoje kraje

Jiří Zemánek: Chceme pokračovat v investicích do rozvoje kraje

Publikováno 27.8.2020

Česká tisková kancelář mi v minulých dnech položila několik otázek, vznikl tak rozhovor, který naleznete níže.

Jaké projekty by měly být investiční prioritou kraje v nadcházejícím volebním období? A neohrozí krajské investice očekávaný výpadek daňových příjmů způsobený hospodářským poklesem kvůli epidemii koronaviru?

Výpadek daňový příjmů v souvislosti s koronavirem je samozřejmě velmi nepříjemný, prozatím k polovině roku 2020 hovoříme o částce zhruba 400 milionů korun. Na prvním místě musíme hledat úspory v provozu. Rozhodně nemáme v úmyslu bezhlavým škrtáním ohrozit další ekonomický rozvoj Olomouckého kraje.

K oblastem, kam budeme směřovat investice, patří samozřejmě dopravní infrastruktura, která je pro nás klíčová. Nechceme se vzdát ani rozvoje venkova, investic do školství, sportu a volného času. Poměrně novým tématem je boj se suchem, které má zásadní dopad na naše zemědělství, lesnictví a v případě venkovských oblastí Olomouckého kraje samozřejmě i na tamní vodní zdroje v podobě studní. Všechna tato témata vyžadují zcela konkrétní investice a je povinností kraje k nim přistupovat mimořádně zodpovědně.

Olomoucký kraj chce být i nadále dobrým partnerem obcí, podnikatelů i neziskových organizací. Taková partnerství se v řadě případů neobejdou bez dotačních titulů, kterými podporujeme zcela konkrétní oblasti života obyvatel našeho regionu.

Olomoucký kraj nejvíce trápí doprava, týká se to především Přerovska. Jak se chcete zasadit o dobudování dlouho očekávané dálnice D1 kolem Přerova, která by propojila silniční síť mezi Ostravou a Prahou?

Olomoucký kraj i samotné město Přerov dostavbu dálnice v této lokalitě dlouhodobě podporují. S výjimkou jednoho úseku už se podařilo dotáhnout projekt minimálně k zahájení prací. Nepolevujeme v tlaku na stát, opakovaně jednáme s ministerstvem dopravy i s Ředitelstvím silnic a dálnic. V příštím volebním období na nás čekají další výzvy v podobě moderního silničního spojení Přerova s Olomoucí a Olomouce se Šternberkem včetně tolikrát zmiňované východní tangenty. Silnice prvních tříd řeší stát, takže naší rolí bude stále argumentovat a přesvědčovat, ale také přicházet s možnostmi řešení a nabízet pomocnou ruku například při řešení majetkoprávních záležitostí. Město Prostějov ve spolupráci s krajem takto umělo urychlit budování svého obchvatu a není důvod, proč bychom tento postup nemohli zopakovat jinde.

Budete podporovat prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje, největší moravské vodní cesty, které má stát stovky milionů korun?

Pod příslušným memorandem podporujícím prodloužení Baťova kanálu je za Olomoucký kraj můj podpis. Projekt totiž považuji v dlouhodobé perspektivě za velmi zajímavý. Je ale před nám velmi dlouhá cesta. Případné vybudování kanálu zcela jistě není otázkou nadcházejícího volebního období. Před eventuální stavbou bude třeba odpovědět na celou řadu otázek z oblasti ekonomie, ekologie, hospodaření s vodou a technického řešení. Memorandum říká, že stojí za to hledat cestu, jak kanál vybudovat. Nejde přitom prioritně o peníze, náklady by byly věcí státu.

Další aktuality