Prioritou prosperující společnosti musí být kvalitní vzdělání

Prioritou prosperující společnosti musí být kvalitní vzdělání

Publikováno 25.9.2017

Základem člověka užitečného pro společnost je kvalitní vzdělání. Kvalitnější pracovní podmínky pro učitele budou mimo jiné představovat také čtyřleté navyšování rozpočtu školství tak, aby se jejich platy dostaly na 130% průměrné mzdy. Chci, aby veřejné základní školství, včetně volnočasových aktivit, bylo pro rodiče a děti opravdu bezplatné. Chci, aby se škola stala bezpečným místem, kde mohou děti aktivně trávit čas a účastnit se zájmových a sportovních aktivit, které v budoucnu mají být zlevněné.

Rovněž chci udržet bezplatné vysoké školství, které bude otevřené všem nadaným lidem bez ohledu na jejich sociální situaci. Vysokoškoláci budou mít taktéž účinný systém stipendií a zvýšená doktorandská stipendia.

A jelikož sport je základ zdravého života, budu tuto aktivitu podporovat jako veřejnou službu, která má být dostupná co největšímu počtu lidí s důrazem na rodiny s dětmi, pracující i seniory.

Další aktuality