Stabilizuji české školství a vytvořím dobré podmínky pro kvalitní vzdělání

Stabilizuji české školství a vytvořím dobré podmínky pro kvalitní vzdělání

Publikováno 19.10.2017

Chci, abychom vytvořili kvalitní pracovní podmínky pro učitele, včetně skutečně důstojného platového ohodnocení. Prosadím čtyřleté navyšování rozpočtu školství tak, aby se platy učitelů dostaly nejméně na 130% průměrné mzdy v České republice. Zajistím fungující podporu učitelů ve výkonu jejich profese a vytvořím podmínky pro jejich karierní růst.

Zasadím se o to, aby se škola stala bezpečným místem, kde můžou děti trávit svůj volný čas. Prosadím zásadní zlevnění dostupných zájmových a sportovních aktivit ve škole – školních klubů, družin, sportovních a volnočasových aktivit ve družinách. Podpořím budování sportovišť při školách.

Další aktuality