Jiří Zemánek: Spojujeme síly s odborníky

Jiří Zemánek: Spojujeme síly s odborníky

Publikováno 19.6.2020

V červnovém vydání měsíčníku Krajánek odpovídám na otázky týkající se obnovy ekonomiky Olomouckého kraje po epidemii koronaviru.

Tým složený z odborníků pomůže s rychlým návratem do normálního stavu

Pandemie koronaviru zasáhla všechny sféry našeho života. Olomoucký kraj donutila sáhnout hluboko do  všech rezerv, ať už lidských či finančních. I proto hejtmanství sestavilo speciální tým, který vznikl na podporu ekonomiky. „Návrat do  normálu bude náročný a aby byl co nejrychlejší a efektivní, rozhodli jsme se spojit síly s odborníky na ekonomii, pracovní trh nebo podnikání,“ říká v  rozhovoru Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana zodpovědný za  finanční a  investiční oblast.

Co je jejich hlavním úkolem?

Úkolem expertů je pomoc s  vyhledáním klíčových oblastí, do  kterých bude Olomoucký kraj směřovat svoji podporu tak, aby naplno využil potenciál regionů, jejich obyvatel a  firem. Každý okres má přednosti, na  nichž můžeme stavět. Přichází čas, kdy využijeme některé dříve realizované projekty, o které jsme se zasadili.

Můžete být konkrétnější?

V  minulosti jsme například uvolnili značné množství peněz na  podporu podnikatelů, inovace nebo ekonomické vzdělávání studentů. Zásadním způsobem šla nahoru také kvalita infrastruktury. Velký objem prostředků jsme investovali na  Jesenicku. To nám teď dává velkou výhodu.

Jaká oblast je podle vás klíčová? A  jaké nejbližší kroky tým čekají?

V  první fázi jsme se zaměřili na  cestovní ruch a  životní prostředí. Chceme totiž investovat do  aktivit, které budou mít pozitivní vliv na kvalitu života všech lidí. Proto chceme uvolnit třicet milionů korun, jež pokryjí převis žádostí o  kotlíkové dotace, čímž podpoříme nejen životní prostředí, ale i  firmy a  živnostníky, kteří díky kotlíkovým dotacím dostanou zakázky. Dalšími deseti miliony pak podpoříme projekty v  oblasti turismu. Historie nás učí, že kdo udrží podporu klíčových segmentů ekonomiky i ve složitých dobách, ten ze svých rozhodnutí v  budoucnu výrazně profituje.

Další aktuality