Olomoucký kraj chce v léčebných ústavech lépe hospodařit s vodou

Olomoucký kraj chce v léčebných ústavech lépe hospodařit s vodou

Publikováno 17.5.2020

Olomoucký kraj požádá Evropskou unii o peníze na investice v odborných léčebných ústavech v Pasece a Moravském Berouně. Celkem chce získat téměř 8,5 milionu korun na lepší hospodaření se srážkovou vodou. Vedení kraje si je velmi dobře vědomo problematiky sucha, které dlouhodobě trápí nejen náš region.

Podání příslušné žádosti schválila na svém dubnovém zasedání Rada Olomouckého kraje na návrh 1. náměstka hejtmana Jiřího Zemánka. Dotační titul je součástí Operačního programu životní prostředí. Celkové náklady se blíží 10 milionům. Stavební práce by mohly proběhnout v příštím roce.

„V Odborném léčebném ústavu v Pasece chceme osadit dvě podzemní plastové nádrže pro jímání dešťové vody. Zároveň zrekonstruujeme dvě přírodní akumulační nádrže, které už v areálu jsou, a doplníme je o novou otevřenou přírodní strouhu dešťové kanalizace,” uvedl vicehejtman Jiří Zemánek.

Další dvě nádrže chce kraj umístit v Moravském Beroun. Bude je doplňovat čerpadlo, které umožní využívat vodu pro zalévání zeleně v areálu ústavu. „Je to náš konkrétní příspěvek v boji se suchem, které začíná ovlivňovat přírodu i kulturní krajinu kolem nás,” dodal náměstek Zemánek.

Odborný léčebný ústav Paseka je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Působí v Pasece a Moravském Berouně. Poskytuje následnou lůžkovou zdravotní péči, například se zde zotavují pacienti po náročných operacích, ambulantní péči a rehabilitaci.

Další aktuality